Buku Abdullah bin Abdil Muhsin

MedPro > Blog > katalog buku > Buku Abdullah bin Abdil Muhsin

Tafsir Al-Muyassar

Kitab tafsir al-Quran ini merupakan alih bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Judul asli dari tafsir ini adalah Tafsir al-Muyassar yang disusun oleh ulama-ulama pilihan di bawah pimpinan Dr. Abdullah bin Abdil Muhsin at-Turki.

Tafsir al-Quran ini dijadikan enam jilid, tiap jilid terdiri dari lima juz. Jilid I ini berisi juz I sampai dengan juz 5.